หลากหลายในหนึ่งเดียว

By : My Doctor จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

HIGHLIGHT

  • กดจุดเท้าแก้เบาหวาน

    เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุข

  • ปัสสาวะเล็ดในผู้หญิง

    ด้วยลักษณะทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบปัสสาวะและฮอร์โมนสืบพันธุ์

  • กินถนอมไต

    ไตเป็นอวัยวะที่สำคัญต่อการควบคุมสมดุลของน้ำ แร่ธาตุ ความเป็นกรดด่างของร่างกาย


FEATURED COLUMNISTS