สุขภาพดี เริ่มที่ตัวเอง

My Doctor : จบจาก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

HIGHLIGHT

  • ปวดข้อจุดที่พบบ่อย

    “ปวดข้อ” นับเป็นอีกหนึ่งปัญหาปวดที่อาจจะมีใครบางคน คนรอบตัวเคยบ่น...

  • กระดูกคอเสื่อม

    ความเสื่อมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ข้อเสื่อมที่เกิดขึ้นได้กับทุกข้อต่อ...

  • รองเท้าวิ่ง

    ปัจจุบันผู้คนให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพมากขึ้น จึงใส่ใจเรื่องการออกกำลังกายมากขึ้น


FEATURED COLUMNISTS