MY DOCTOR

 • Health & Modern Life : สุขภาพกับชีวิตยุคใหม่
  วิถีชีวิตของคนเราในปัจจุบันแตกต่างจากเมื่อก่อนอย่างมาก รอบข้างเต็มไปด้วยเทคโนโลยีและความสะดวกสบาย เป็นยุคที่ทุกคนต้องทำงานหาเงินเพื่อใฝ่หาความสะดวกสบายให้กับตนเอง สิ่งที่ตามมาก็คือปัญหาทางสุขภาพที่มีมากขึ้นทุกวัน
 • โอ้ย!! เครียด…ปวดหัว
  ชีวิตในสังคมปัจจุบันนั้นเต็มไปด้วยสิ่งเร้าให้เราเกิดความเครียดมากมาย ตั้งแต่ตื่นนอนด้วยความเร่งรีบ การทำงานที่เคร่งเครียดแข่งขัน บางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องความรักเพิ่มขึ้นมาอีก รู้ตัวอีกทีก็มีอาการปวดศีรษะเป็นเพื่อนประจำตัวไปซะแล้ว!
  พญ.ปัญญพร ชินสถิต
 • ออฟฟิศซินโดรม โรคยอดนิยมของคนออฟฟิศ
  ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) คือ กลุ่มอาการที่เกิดจากการทำงานประเภทออฟฟิศ ถือเป็นโรคยอดนิยมของคนในยุคสมัยนี้ที่มักจะนั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะ นั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ จัดการเอกสาร หรือทำงานที่มีลักษณะซ้ำเดิมทุกวัน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา
  นพ.ธนภพ ณ นครพนม
 • โรคตาแห้งกับสังคมยุคใหม่
  โรคตาแห้งเป็นภาวะที่ฟิล์มน้ำตาที่ฉาบอยู่บริเวณผิวของลูกตามีจำนวนหรือคุณภาพไม่เพียงพอที่จะหล่อลื่นผิวของลูกตา ปัจจุบันพบมากขึ้นในคนอายุน้อยและเหล่าวัยรุ่น วัยทำงาน สาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งคือ ภาวะ Computer vision syndrome (CVS)
  พญ.รัตนาภรณ์ สิริรัตนากุล
 • รู้ทันภัยร้าย…โรคหลอดเลือดสมอง
  โรคหลอดเลือดสมอง คือ โรคที่เกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดบริเวณสมอง ส่งผลให้เกิดภาวะต่าง ๆ ได้แก่ หลอดเลือดในสมองตีบ หลอดเลือดในสมองแตก ซึ่งจะทำให้เกิดภาวะสมองขาดเลือด เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตหรือการเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือทำให้เกิดความผิดปกติต่อสมองและระบบประสาท
  นพ.เสฎฐวุฒิ โกศัลวัฒน์
 • ออกกำาลังกายไปทำไม?
  ปัจจุบันงานที่เราทำส่วนมากมักเป็นงานที่อยู่กับที่ ไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวบ่อยนัก ซึ่งถ้าเราทำซ้ำ ๆ เช่นนี้ไปเรื่อย ๆ ทุกวัน ไม่นานก็จะเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นโรคเครียด ออฟฟิศซินโดรม เบาหวาน ความดันฯ ไขมัน หัวใจ โรคอ้วน ฯลฯ
  นพ.ธนัท ทั้งไพศาล